Ochtenddienst 12 juni 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. A. Groeneveld

- Kerkdienst -

"Leven uit de Pinksterbron"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Ps.87 : 1 en 2  Op Sions berg…
 • Stil Gebed
 • Votum en Groet
 • Ter inleiding op onze verootmoediging zingen we: OTH lied 275 : 1 en 2 Heer ik kom tot U
 • Verootmoedigingsgebed
 • OTH lied 275 : 3 Zie mij…
 • Woord van bemoediging/apost.vermaan Rom. 13 : 8 ev. (NBV21)
 • OTH lied 275 : 4 Jezus op uw woord
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kindermoment
 • Schriftlezing (OT) Ezechiél 47 : 1-12 (NBV21)
 • Lied 360 : 1 en 2 Kom Schepper Geest…
 • Schriftlezing (NT) Hand.21 : 41-47
 • Lied 360 : 4 en 6 Verlicht ons duistere verstand…
 • Verkondiging Thema :”Leven uit de Pinksterbron…” n.a.v. Ezechiel 47 : 9c
 • Meditatief orgelspel
 • Lied 680 : 1 (allen) 2 (dames en meisjes) 3 (heren en jongens) 4 en 5 (allen) Kom Heil’ge Geest…..
 • Kinderen komen terug uit de nevendienst…
 • Dankgebed-voorbede- stil gebed gez.Onze Vader
 • Inzameling van de gaven….
 • Ps.139 : 3 en 14 Waar zou ik vluchten…
 • Zegen./amen (3x)

Deel deze pagina met anderen!