Ochtenddienst 13 maart 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Ties Schutte

- 2e zondag 40 dagentijd -

Intochtslied: Gez 221 (Liedboek 2013): Zo vriendelijk en veilig als het licht
Stil gebed
Votum en groet
Zingen HH 380 Jezus vol liefde
Woorden van leven Ef 4:25-32 (NBV 2004)
Hoe kan er in de wereld vrede zijn – nieuw lied van Ria Borkent op de wijs van Liedboek 221 (tekst hiernaast)
Gebed
Bijbellezing: Marcus 8:27-9:1, tekst voor de preek: 8:34-37 (NBV 2004)
Kindermoment en kinderlied  (nog niet bekend)
Verkondiging
Meditatief muzikaal moment
Zingen Opw 544 Meer dan rijkdom
Gebeden
Collecten
Slotzang Gez 841 (Liedboek 2013) Wat zijn de goede vruchten?

Hoe kan er in de wereld vrede zijn 

(speciaal geschreven n.a.v. de oorlog in Oekraïne)

Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.

Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder –
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.

Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan, 
het leven is bij u in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.


Deel deze pagina met anderen!