Ochtenddienst 14 november 2021

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Viering Heilig Avondmaal -

"Zelfs de mus heeft een huis"

Welkom en afkondigingen

 • Intochtslied HH 548 – Breng dank aan de Eeuwige
 • Stil gebed, bemoediging en groet
  Laten we stil worden en ook God danken voor zijn onvoorwaardelijke liefde.

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
Gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Gemeente: EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
Voorganger: Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
Allen: AMEN

 • Lied Psalm 84:1 en 3 – Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Lied HH729:1 en 2 – Mijn hart wacht stil op U, o Heer
 • Kindermoment
 • Lied HH 554:1, 2 en 7 – Dank U voor deze nieuwe morgen
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezing: Psalm 84
 • Lied NLB 314:1 t/m 3 Here Jezus om Uw woord
 • Verkondiging – Zelfs de mus heeft een huis
 • Lied – Psalm 84:2 en 6
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Onderwijzing
 • Collectemoment
 • Collectemoment terwijl de tafel wordt toebereid
 • Gebed
 • Nodiging
 • Eten van brood en wijn
 • Lied van Dankzegging HH 635:1 t/m 3 Heerlijk is Uw naam
 • Dankzegging

De kinderen komen terug van de kindernevendienst
Voorbeden, dankzegging, stil gebed en onze Vader

 • Slotlied – Psalm 84: 4 en 5
 • Zegen

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat nog steeds de scheppende hand van de Vader een huis van vrede wil bouwen
door onze handen en door onze goede wil.

Ik geloof dat nog steeds de vergevende hand van Jezus
mensen opnieuw de kans geeft
door onze handen en door onze goede wil.

Ik geloof dat nog steeds de broodbrekende hand van Jezus de hongerige mens te eten geeft
door onze handen en door onze goede wil.

Ik geloof dat nog steeds de eenmakende handen van Jezus tegenstellingen afbreekt tussen machteloze en machtige door onze handen en door onze goede wil.

Ik geloof dat nog steeds de toegestoken hand van Jezus
mensen bij elkaar brengt door vergeving
door onze handen en door onze goede wil.

Ik geloof in de Geest van eenheid en vriendschap
waar we allen naar verlangen, en ik geloof dat die kan beginnen door onze handen en door onze goede wil


Deel deze pagina met anderen!