Ochtenddienst 15 januari 2023

Voorganger:
ds. J. Haasnoot

- Kerkdienst -

"(Haggai 1): Op welke plaats staat God in ons leven?"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 84:1 & 6
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Gez. 412:1 & 3 (NLB) [Wij loven U, o God, belijden U als Heer]
 • Aanvangswoorden
 • Gebed van toenadering
 • Leefregel: Hebreeën 13:1-8 & 14-16 (NBV-21)
 • Lied van verootmoediging: Psalm 81:7 & 9
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen uit NBV-21: (a) Haggai 1 & (b) Matteüs 6:28-34
 • Lied: Hemelhoog 491:1 & 2 [Spreek, o Heer, door uw heilig woord]
 • Preek
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: Hemelhoog 682 [Laat heel de wereld het zien]
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecte-moment
 • Slotlied: Hemelhoog 321 [Wees mijn verlangen]
 • Zegen -[gezongen Amen]

Deel deze pagina met anderen!