Ochtenddienst 15 mei 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Voorbereiding Viering Heilig Avondmaal -

"Gods mensen"
  1. Welkom en mededelingen
  2. Lied : Hemelhoog 230 – Kom heilige Geest
  3. Stil gebed, bemoediging en groet
  4. Lied : NLB 98:1 en 3 – Zing een nieuw lied voor God de Here
  5. Gebed van toenadering
  6. Afscheid van aftredende ambtsdragers

  Herma Vlastuin             ouderling

  Cor Mulder                     ouderling/kerkrentmeester

  Henk van Voorst           penningmeester CvK

  Henk van Hierden         diaken

  Chris van den Heuvel   diaken

  Tonny van Dijk               2e scriba

  1. Herbevestiging van ambtsdragers

  Marian Goor                ouderling

  Bert Hazeleger                       ouderling

  Ineke Hazeleger         ouderling

  Gijsbert Duijzer           ouderling Beleid

  Vera Hogewoning      ouderling/voorzitter

  Ernst van Maanen     ouderling/kerkrentmeester

  Kees Zandsteeg         ouderling/kerkrentmeester

   

  1. Bevestiging ambtsdragers

  Tonny van Dijk                        ouderling kerkrentmeester

  Bauke de Boer                        ouderling voorzitter L&E

  (Cock Kroon                voorzitter V&T)

   

  1. Bevestiging medewerkers

  Riet Romijn                 pastoraal medewerker

  Rianne Bol                  ondersteuner diaconaal loket

  Jolanda Methorst        2e scriba

  Jan van Hierden         penningmeester diaconie

  Allen staan

  Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen en medewerkers.

  Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambtswerk?

  Gemeente

  Ja, dat willen wij van harte.

  1. Lied : Koor
  2. Kindermoment – Linda Schimmel
  3. Gebed
  4. Bijbellezing : Hebreeën 2:5-18 (vooral v.13)
  5. Lied : Psalm 68 vers 7 – God zij geprezen met ontzag
  6. Verkondiging – Gods mensen
  7. Lied : Opwekking 760 – Wie Vrees Ik Nog?

  https://www.youtube.com/watch?v=WUYVipDIkh0

  1. Kinderen terug vanaf kindernevendienst
  2. Stil gebed, dankgebed en voorbeden
  3. Lied : NLB 1006 – Onze Vader in de hemel
  4. Zegen

Deel deze pagina met anderen!