Ochtenddienst 16 augustus 2020

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. K.W. Borsje

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied HH 591: 1 en 3

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied ps. 72: 3 en 4

Heerse van zee tot zee zijn vrede, van land tot land zijn lof,
de volken zullen tot hem treden, zijn vijand likt het stof.
Tarsis en Scheba ‘s verre stranden, brengt hem uw overvloed.
Gij koningen van alle landen, valt deze heer te voet.

Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewon, die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij draagt hen in zijn hart.

 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding: NBG 1951: Deut. 5, 7-21
 • Lied ps. 26: 4

O Heer, verstoot mij niet – als een die bloed vergiet,
of die zijn handen heeft gevuld – met schandelijke handel.
Onstraf’lijk is mijn wandel: – verlos mij, stel mij buiten schuld.

 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen Matth. 23, 23-39 NBV
 • Lied Gez. 836: 2 en 4

Geef dat uw roepstem wordt gehoord, als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

Leg Heer uw stille dauw van rust op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust, en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

 • Preek/ Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied Gez. 836: 5

Dat ons geen drift en pijn verblindt, geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind, en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ‘t hart.

 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven: https://www.youtube.com/watch?v=qnoWEgB96Mc (Toen ik naar mijn naaste zocht)
 • Slotlied ps. 62: 7 (NB)

God stelde eens voor al zijn woord, – tot tweemaal toe heb ik ‘t gehoord, –
nu weet ik, dat Hij alle macht heeft. – Maar ook dat Gij genadig zijt,
o Here, die uw volk bevrijdt – en elk vergeldt wat hij betracht heeft.

 • Zegen

Via deze link kunt u de dienst bekijken.


© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​