Ochtenddienst 16 juli 2023

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Kerkdienst -

"Verwonder je over Gods genade"

Welkom en mededelingen

Lied: HH 171:1 t/m 3 – Geprezen zij de Heer

Stil gebed, votum en bemoediging

Lied: NLB 624:1 t/m 3 – Christus, onze Heer, verrees

Geloofsbelijdenis

Lied: NLB 834:1 t/m 3 – Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Gebed om Heilige Geest

Schriftlezing: Efeziërs 2:1-22    

Lied: NLB 675: 1 en 2 – Geest van hierboven

Verkondiging: Verwonder je over Gods genade

Lied: NLB 413:1 en 3 – Grote God, wij loven U

Stil gebed, dankgebed, voorbede en Onze vader

Collectemoment

Slotlied: HH 298:1 t/m 4 – Genade, zo oneindig groot

Zending en zegen

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in de Here God,

onze Vader, die alles gemaakt heeft:

de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.

Zo machtig is Hij!

Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,

die geboren werd in de stal van Bethlehem,

die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.

Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.

Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan

en dat Hij terug komt op aarde,

om alles nieuw te maken.

Wij geloven in de Heilige Geest,

die gekomen is op het pinksterfeest

en die wonen wil in ons hart.

Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen:

als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader,

waar we allemaal thuis horen.

Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil,

dat wij straks een nieuw lichaam krijgen

en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.

 


Deel deze pagina met anderen!