Ochtenddienst 17 Juli 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Doopdienst -

"Jullie zijn de microben van Christus"

Complete uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden in de bijlage onderaan.

 • Welkom en mededelingen
 • Lied: HH 629:1 en 2 – De kracht van uw liefde
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 42:1 en 7 – Evenals een moede hinde
 • Presentatie van de dopelingen

Filip en Bertine Hogendoorn                         Hanno Elias
Driekus en Marilyn Steenbeek                      Leona Marjanna
Patrick en Johanna van de Voort                 David
Herold en Karen Warnies                               Noud

 • Kinderen worden binnengebracht
 • Ben je groot of ben je klein
 • Woorden bij de doop
 • Opdracht en betekenis
 • Doopgebed
 • Doopbeloften en Belijdenis
 • Allen staan (geloofsbelijdenis)
 • Allen gaan zitten; ouders blijven staan
 • Bediening van de doop (Elke ouder leest zijn gebed voor en het kind wordt vervolgens gedoopt)
 • Ontsteken herinneren kaarsen
 • Vraag aan gemeente
 • Allen staan

Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord? Gemeente: Ja. Dat willen wij

ZegenLied: HH 61:1 en 2 – De Here zegent jou

Kinderen worden naar buiten genomen

Gemeente zingen HH 460:1, 3 en 4 – Ik zal er zijn

Gebed voor schriftlezing.

Schriftlezing: 1 Korintiërs 12:12-31

Verkondiging – Jullie zijn de microben van Christus

Lied: Reckless Love van Cory Asbury

 • Kennismaken met…
 • Voorbeden, dankzegging, Stil gebed en onze Vader
 • Slotlied: Weerklank 73 – Bewaar de eenheid van Gods Geest
 • Zending en zegen

a


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, die de Vader is van alle mensen,
die de aarde aan de mensen heeft toevertrouwd.
Ik geloof in Jezus Christus,
die van Godswege gekomen is
om ons te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van kwade machten,
om Gods vrede met de mensen te verkondigen.
Hij heeft zichzelf gegeven tot de dood op het kruis,
als dienaar van alle mensen van alle tijden.
Verrezen uit de doden wil hij voortleven
in ons en allen die zijn weg ten leven willen gaan.
Ik geloof in de heilige Geest,
die werkzaam is in mensen van goede wil.
Ik geloof in de kerk van Christus op aarde,
die gesteld is tot teken van heil voor heel de wereld,
die, uitgerust met de kracht van de heilige Geest
geroepen is zich dienstbaar te maken aan de mensen.
Ik geloof dat wij zullen leven van Gods leven,
voor altijd. Amen


Deel deze pagina met anderen!