Ochtenddienst 18 december 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. J. Visser

- 4e Adventszondag -

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Psalm 24:1,5
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Lied Gezang 67:3 Gij zijt de stem der profetie (Liedboek voor de Kerken)
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied Hemelhoog 661 Wij zijn als adem
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing Daniël 2,26-35
 • Luisterlied Toekomst vol van hoop (Sela)
 • Lezing: Lukas 2:25-33
 • Lied NLB 463:1,6,7,8 Licht in onze ogen
 • Preek/ Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied NLB 438:1,4 God lof! Nu is gekomen
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied NLB 444 Nu daagt het in het oosten
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!