Ochtenddienst 18 oktober 2020

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. J. Steenkamp

- Doopdienst -

"God ontmoet je op het niveau van je verwachting."
 • Welkom en mededelingen
 • Lied: Opwekking 687: Heer wijs mij uw weg (https://www.youtube.com/watch?v=kRXQCxwv6Ro)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 139 https://www.youtube.com/watch?v=2R8crJhY6zI
 • Presentatie van de dopelingen
 • Woorden bij de doop
 • Doopgebed
 • Doopbeloften en Belijdenis
 • Gedicht voor de doop
 • Bediening van de doop (Elke ouder leest zijn doopbrief voor en het kind wordt vervolgens gedoopt)
 • Ontsteken doopkaarsen (Tijdens aansteken speelt het lied: In het water van de doop van Sela (https://youtu.be/QQ7uXdPZqy8 )
 • Vraag aan gemeente
  Gemeente, wilt u dit deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord?
  Antwoord: ja, dat willen wij.
 • Lied: Kinderopwekking 185 De Here zegent jou (https://www.youtube.com/watch?v=C3E8ofw8bow)
 • (Dopelingen worden de kerk uitgedragen)
 • Gebed
 • Kinderlied: Opwekking 91: Jezus houd van alle kleine kinderen (https://www.youtube.com/watch?v=AsQWx_iJUVo)
 • Kinderen gaan naar de Henkie show
 • Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7
 • Verkondiging

In de bijlage kunt u de uitgewerkte orde van dienst vinden.

U kunt de dienst via deze link terugkijken en luisteren – foto’s van deze dienst kunt u hier vinden


© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​