Ochtenddienst 18 september 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. J.A. van den Berg

- Kerkdienst -

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Psalm 100
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Hemelhoog 4 (Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw naam)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Tien geboden uit NBV21
 • Psalm 139: 1 en 14 (Heer, die mij ziet)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen Lukas 3:21-4:2a.
 • Lied 538 1 en 4 (Een mens te zijn op aarde)
 • Preek
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied Lied 800: 1, 2, 3 (Wat zou ik zonder U geweest zijn)
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied Hemelhoog 624 (Vreugde vreugde louter vreugde): 1, 3 en 4
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!