Ochtenddienst 19 februari

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. A. Groeneveld

- Kerkdienst -

"De brede en de smalle weg..."
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Ps.75 :1 (schoolpsalm). U alleen u loven wij…
 • Stil Gebed
 • Votum en Groet
 • Ter inleiding op onze verootmoediging zingen we Hemelhoog: lied 275 : 1 en 2 Heer ik kom tot U
 • Verootmoedigingsgebed
 • Lied 275 : 3
 • Wetslezing Rom.13 : 8 ev. (NBV21)
 • Lied 275 : 4
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing (OT) Psalm 119 : 1-8;17-20 (NBV21)
 • Ps.101 : 2 en 3 Ik let op reine harten…..
 • Schriftlezing (NT) Matth,7 : 13-23
 • Hemelhoog lied 345 : 1 en 4 Ik heb de vaste grond gevonden….
 • Verkondiging Thema : ”De brede en de smalle weg…”n.a.v.Matth.7 : 13 en 14   (PS verzoek om de toegezonden plaat tijdens de preek te projecteren)
 • Muzikale meditatie
 • Gez.441 : 2-3-7 (liedb.19073) Het zal ons niet berouwen…
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Dankgebed-voorbede-stil gebed- gez. Onze Vader
 • Inzameling van de gaven…
 • Lied 885  Groot is uw trouw O Heer
 • Zegen.

Deel deze pagina met anderen!