Ochtenddienst 19 maart 2023

Voorganger:
ds. J.M. Goedhart

- 4e zondag 40 dagen tijd -

"Op water lopen"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Ps 62:1,5 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied LB 536 Alles wat over ons geschreven is
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel uit Filippenzen 2:1-11
 • Lied HH 181 Hij kwam bij ons, heel gewoon
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing Matteüs 14:22-33 (NBV21)
 • Lied Psalm 107:10,13 Laat ons nu voor de Here
 • Preek/ Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied. Opw 789 U leert mij lopen op het water
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied Opw 575 Jezus alleen, ik bouw op Hem
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!