Ochtenddienst 1e Pinksterdag 28 mei 2023

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- 1e Pinksterdag/Doopdienst -

"Rivieren van levend water"

De uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden onderaan de pagina in de bijlage.

 • Welkom en mededelingen
 • Lied : NLB 680:1, 4 en 5 – Kom heilige Geest, Gij vogel Gods
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied : HH 629:1 en 2 – De kracht van uw liefde
 • Gebed van toenadering
 • Woorden bij de doop
 • Presentatie van de dopelingen
  Arie en Joëlle de Groot  ~  Jalisa Jantina
  Ruben en Annemiek van Kooten ~ Elin Maatje
  Nico en Mariëlle Pater ~ Lies Lot
  Cornelis en Laura van Roekel ~  Arend Cornelis (Koen)
  Johan en Helma van Schoonhoven ~ Loes Gerjanne
 • Kinderen worden binnengebracht
 • Doopgebed
 • Doopbeloften en Belijdenis – (Allen staan)
 • Allen gaan zitten; ouders blijven staan
 • Bediening van de doop (Elke ouder leest zijn gebed voor en het kind wordt vervolgens gedoopt)
 • Ontsteken herinneren kaarsen
 • Vraag aan gemeenten – allen staan
  Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord?
  Gemeente: Ja. Dat willen wij.
 • ZegenLied: HH 61:1 en 2 – De Here zegent jou
 • Kinderen worden naar buiten genomen
 • Kindermoment (Gijsbert Duijzer)
 • Gebed
 • Bijbellezing : Handelingen 2:1-21
 • Lied : HH 49 – Heer, U bent altijd bij mij
 • Verkondiging – Rivieren van levend water
 • Lied : HH 230 – Kom heilige Geest van God
 • Kinderen komen terug vanaf kindernevendienst
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
 • Lied : NLB 687:1 t/m 3 – Wij leven van de wind


Ik geloof dat ik nooit alleen ben
dat God bij mij is, dat Hij mijn Vader is.

Ik geloof dat God zijn Zoon Jezus Christus
gezonden heeft naar de aarde.

Ik geloof dat Jezus Christus is gekomen
om mij te bevrijden van zonden en schuld.

Ik geloof dat de Geest van Christus in mij leeft en werkt.

Ik geloof dat ik onder de mensen niet alleen ben.

Ik geloof dat om mij heen is de grote gemeenschap

van de kerk, waartoe ook ik wil behoren.

Ik geloof dat ik nooit zover van God kan weglopen,-

dat er geen terugkeer meer mogelijk is.

Ik geloof dat ik nooit zover kan afdwalen,

dat God mij niet naar zich toe wil trekken.

Ik geloof dat God voor mij het leven wil,

en niet de dood,

de blijdschap en niet het verdriet.

Ik geloof dat Hij bij mij is,

vandaag en altijd,

tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen


Deel deze pagina met anderen!