Ochtenddienst 2 april 2023

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- 6e Zondag 40 dagentijd. Palmzondag -

"Laat het maar los"

De uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden onderaan in de bijlage

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied – Psalm 25: 1 en 2
 • Stil gebed, Votum en Groet
 • Zingen – HH 479:1 en 4
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen – HH 629:1 en 2
 • BELIJDENIS
  Linda van de Weijer
  Astrid Floor-Leijenhorst
  Marjo Blotenburg
  Gerhard Blotenburg
 • Lied: HH 336:1 en 2
 • Gebed om de Geest
 • Inleiding op de Geloofsbelijdenis
 • Onderwijzing en vragen.
 • Opneming onder de belijdende leden
  Gemeente gaat staan en blijft staan tot en met het zegenlied
 • Zegen lied NLB 363 – Dat ’s Heren zegen op u daal
 • Persoonlijk woord
 • Kindermoment – Debbie
 • Gebed
 • Bijbellezing – Marcus 11:1-11
 • Zingen Hemelhoog 321:1 en 2 – Wees mijn verlangen
  Verkondiging – Laat het maar los
  Luisterlied  – One Day At A Time, Sweet Jesus (Lynda Randle)
 • Kinderen komen terug vanaf de kindernevendienst
 • Stil gebed, voorbidding, dankzegging en Onze Vader
 • Collectemoment
 • Zingen HH 501:1 en 2 – Belijdenis
 • Zegen

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God, de goede Vader. 
Hij is het die de mensen tot leven roept. Hij is het die de dieren en planten en alles geschapen heeft.

Wij geloven in Jezus Christus,  die omwille van ons heil mens is geworden en daardoor geleden heeft
en gestorven is; die door de Vader  uit de doden is opgewekt en nu leeft in heerlijkheid.

Wij geloven in Gods Geest, die alles leidt en levend maakt; die eenheid brengt en vrede sticht.

Wij geloven in de kerk,  Volk van God
onderweg naar het Leven zonder einde.
Amen.


Deel deze pagina met anderen!