Ochtenddienst 2 augustus 2020

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
da A.L. Rijken-Hoevens

Thema : Er is niets nieuws onder de zon

               Er is een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren ( Prediker 3: 5)

               Heeft die kennis invloed op onze houding in coronatijd?
Orgelmuziek

Welkom en afkondigingen

Zingen: psalm 146c : 1 en 3

1 Alles wat adem heeft love de Here enz. Liedboek 2013

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen : psalm 146c : 5 en 6

5 O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden

Verootmoediging

Leefregel

Zingen: lied 330 uit de bundel Hemelhoog

1 Eigen roem is uitgesloten enz.

Gebed  om licht en leiding van de Heilige Geest

Moment met de kinderen

Kinderen gaan naar de kindernevendienst: kinderlied door kindernevendienst aangedragen

Schriftlezing: Prediker 3 : 5

                       Matth. 24 : 3 t/m 14

Zingen: lied 755

1 Toch overwint eens de genade

Verkondiging: Er is niets nieuws onder de zon

1. Nuchterheid in quarantainetijd
2. Corona als teken van de eindtijd: “wie standhoudt tot het einde, zal worden gered”( Matth. 24: 13)

Muzikale meditatie ( bijv. Swing low sweet chariot)

Zingen:  lied 729 : 2,3,4 uit de bundel Hemelhoog

2.Onrustig leef ik, opgejaagd enz.

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Gebeden

Inzameling van gaven : ( bijv. spelen:  Eens als de bazuinen klinken: lied 769)

Slotlied: psalm 68: 7

Zending en zegen

orgelspel


© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​