Ochtenddienst 2 augustus 2020

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
da A.L. Rijken-Hoevens

"Thema : Er is niets nieuws onder de zon - Er is een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren ( Prediker 3: 5) Heeft die kennis invloed op onze houding in coronatijd?"
  • Orgelmuziek
  • Welkom en afkondigingen
  • Zingen: psalm 146c : 1 en 3
  • 1 Alles wat adem heeft love de Here enz. Liedboek 2013
  • Stil gebed, bemoediging en groet
  • Zingen : psalm 146c : 5 en 6
  • 5 O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden
  • Verootmoediging
  • Leefregel
  • Zingen: lied 330 uit de bundel Hemelhoog
  • 1 Eigen roem is uitgesloten enz.
  • Gebed  om licht en leiding van de Heilige Geest
  • Moment met de kinderen
  • Kinderen gaan naar de kindernevendienst: kinderlied door kindernevendienst aangedragen
  • Schriftlezing: Prediker 3 : 5
  • Matth. 24 : 3 t/m 14
  • Zingen: lied 755
  • 1 Toch overwint eens de genade

Verkondiging: Er is niets nieuws onder de zon
1. Nuchterheid in quarantainetijd
2. Corona als teken van de eindtijd: “wie standhoudt tot het einde, zal worden gered”( Matth. 24: 13)

 • Muzikale meditatie ( bijv. Swing low sweet chariot)
 • Zingen:  lied 729 : 2,3,4 uit de bundel Hemelhoog
 • 2.Onrustig leef ik, opgejaagd enz.
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Gebeden
 • Inzameling van gaven : ( bijv. spelen:  Eens als de bazuinen klinken: lied 769)
 • Slotlied: psalm 68: 7
 • Zending en zegen
 • orgelspel

Deze dienst is te bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/349/events/recording/159635340000349


© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​