Ochtenddienst 2 oktober 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Israelzondag -

"Een kruimeltje liefde"
 • Welkom en afkondigingen
 • Lied – NLB 122:1 en 3 – Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Voorganger: Onze hulp is de naam van de HEER
 • Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,
 • Voorganger: die trouw is tot in eeuwigheid
 • Gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen.
 • Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus.
 • Lied – NLB 111:1 en 3 – Van ganser harte loof ik Hem (School Psalmrooster)
 • Toelichting op de Zondag – https://www.youtube.com/watch?v=I90H4mub_ac
 • Gebed om ontferming
 • Tien woorden
 • Lied – NLB Psalm 24: 2, 3
 • Kindermoment – Debbie https://www.youtube.com/watch?v=bXl7iUKDyGg
 • Gebed om Heilige Geest
 • Schriftlezing: Matteüs 15:21-28
 • Lied – NLB 135:1 en 2 – Halleluja loof de Heer
 • Verkondiging – Een kruimeltje liefde
 • Lied – HH266:1 en 2 – Hoor Israël
 • Moment van gedenken – Leo Smolders
 • Zingen: NLB 885 : 1, 2 – Groot is Uw trouw, O Heer
 • Dankgebed, Voorbede, Stil gebed en Onze Vader
 • Collectemoment
 • Lied – NLB 425 – Vervuld van Uw zegen
 • Zending en zegen

Deel deze pagina met anderen!