Ochtenddienst 20 februari 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Ties Schutte

- Kerkdienst -

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Ps 89:1,3,7 (Liedboek 2013)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied HH 591 Heer onze God hoe heerlijk is uw Naam
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied Ps 119:3,4 (Liedboek 2013)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen Rom 13:11-14 (NBV 2004)
 • Lied Liedboek 2013 Lied 452 ‘Als tussen licht en donker’
 • Preek/ Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied HH 679 Heer Uw licht en uw liefde schijnen
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied HH 719 Eens zal op de grote morgen
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!