Ochtenddienst 20 maart 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. J.A. Haasnoot uit Ede

- 3e zondag 40 dagentijd -

"Wat mag het navolgen van Jezus ons kosten?"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Gezang 150-A:3 & 4 (Geprezen zij God!)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Gezang 283:1, 2, 3, 5 (In de veelheid van geluiden)
 • Gebed van toenadering
 • Leefregel of Tien Woorden: 1 Joh. 3:16-20 & 23 (NBV21)
 • Lied: Hemelhoog 275:1, 3, 4 (Heer, ik kom tot U)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing: Markus 14:1-11 (NBV21)
 • Lied: Opwekking 689:1 & 2 (Spreek, o Heer, door uw heilig woord)
 • Preek/ Verkondiging: Wat mag het navolgen van Jezus ons kosten?
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: Hemelhoog 657 (U die mij geschapen hebt) [twee keer zingen]
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Slotlied: Opwekking 790 (God is mijn Herder)
 • Zegen

Gebed van toenadering

Almachtige en barmhartige God,
voor U liggen alle harten open,
alle verlangens zijn U bekend
en geen geheim is voor U verborgen.
Zuiver de overleggingen van ons hart
door de ingeving van uw heilige Geest,
zodat wij U van harte liefhebben
en grootmaken uw heilige Naam.
Amen.


Deel deze pagina met anderen!