Ochtenddienst 20 november 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp & dhr. Cock Kroon

- Zondag Voleinding -

"Jezus staat bij de poort van leven en dood"

De uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden onderaan deze pagina via de link.

 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen van het intochtslied: Psalm 121: 1,2 en 4 – Ik sla mijn ogen op en zie (School psalmrooster)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH 336 : 1, 2 – Groot is Uw trouw o Heer
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Lied terwijl de kinderen met kaarsen uitgaan
 • Schriftlezing: Lucas 7:11-17
 • Zingen: Hemelhoog 321:1 en 2 – Wees mijn verlangen
 • Verkondiging: Jezus staat bij de poort van leven en dood
 • Zingen: Hemelhoog 321:3, 4 en 5 – Wees mijn verlangen
 • Gedenken van de overleden gemeenteleden
 • Cock Kroon
 • Zingen: HH 460 : 1, 2, 3, 4 – Ik zal er Zijn
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: NLB 23b : 3, 5 – De Heer is mijn herder
 • Kinderen komen terug uit kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
 • Aandacht voor de collecte (uitgang/online)
 • Heenzending en zegen

Deel deze pagina met anderen!