Ochtenddienst 21 mei 2023

Voorganger:
ds. G.J. Roest

- Kerkdienst - Wezenzondag -

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Hemelhoog 591, ‘Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam’
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 65: 1, 2
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • De Tien geboden en het Liefdesgebod (NBV ’21)
 • Lied: Hemelhoog 229, ‘Heilige Geest van God’
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing: Efeze 3: 14-21 (NBV ’21)
 • Lied: Psalm 134: 1, 2, 3
 • Preek/ Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: Gezang 95: 1, 2, 3 (Liedboek 1973), ‘Nu bidden wij met ootmoed en ontzag’
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 415: 1, 2, 3, ‘Zegen ons, Algoede’
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!