Ochtenddienst 21 november 2021

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Zondag Voleinding -

"Afscheid nemen bestaat wel/niet!"
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen van het intochtslied: Psalm 63: 1
  Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH 336: 1 en 2
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment en kinderlied: HH 338
 • Schriftlezing: Psalm 73
 • Zingen: Psalm 63: 2 en 3
 • Verkondiging: Afscheid nemen bestaat wel/niet!
 • Zingen: Psalm 73: 9 en 10
 • Gedenken van de overleden gemeenteleden
 • Namen van hen die ons in dit kerkelijk jaar ontvielen
 • Zingen: HH 460: 1, 2, 3 en 4
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: NLB 23b: 3 en 5
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
 • Aandacht voor de collecte (uitgang/online)
 • Zingen: HH 726: 1, 2, 3 en 4
 • Heenzending en zegen

De uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden in de bijlage

Zondag 21 november a.s. is Zondag Voleinding, de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Op die dag zullen zij die ons in het afgelopen jaar door de dood ontvielen herdacht worden. Wij willen hen herinneren in woord en geest en hun namen noemen waarmee ze voor altijd een plaats hebben gekregen in de harten van de nabestaanden en in dat van onze gemeente. Een bewogen moment. De dienst begint om 9.30 uur en zal worden geleid door onze kerkelijk werker, de heer J. Kroon.

Bij iedere naam die genoemd wordt zullen nabestaanden of een catechisant een witte roos plaatsen in een vaas op het liturgisch centrum. Na afloop van de dienst zal één van de ambtsdragers de vaas plaatsen op de tafel in de hal van de kerk. Nabestaanden kunnen, wanneer zij dat willen, daaruit een roos mee naar huis nemen.

Henny Neutel-van Holland ( scriba)

Broeders en zusters die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen

 16 december 2020
Willem van Veller
92 jaar

 

20 december 2020
Hermannus (Herman) van de Kaa
94 jaar

 

4 januari 2021
Lenie Jaques-Knevel
90 jaar

 

9 januari 2021
Aartje (Atie) Baar-Beek
88 jaar

 

9 januari 2021
Annie Pos – De Weger
96 jaar

 

11 januari 2021
Dirkje Top
77 jaar

 

1 februari 2021
Sophia Wilhelmina (Sofie)
van Dijk-Lagerweij
81 jaar

 

2 februari 2021
Johannes Bernardus (Ben) Teunissen
77 jaar

 

6 februari 2021
Wilkea Marjan (Marjan)
Wessels – Blankenspoor
68 jaar

 

13 februari 2021
Hilletje Elisabeth (Hillie)
van Hunen-Klomp
78 jaar

 

15 maart 2021
Ludwig Esveld
77 jaar

 

18 maart 2021
Klazina Elisabeth (Sien) Kwappenberg-Dal
94 jaar

 

17 april 2021
Guustaaf Maarten (Guus) Meesters
67 jaar

26 april 2021
Teunis Pieter (Teun) Kooij
87 jaar

 

14 mei 2021
Abraham Weijert (Bram)
van Baaren
79 jaar

 

18 juni 2021
Hendrik (Henk) van Polen
92 jaar

 

2 juli 2021
Hendrik (Henk) Klomp
82 jaar

 

26 juli 2021
Cornelis Bertus (Cor) van ’t Loo
79 jaar

 

6 augustus 2021
Willem van de Pol
91 jaar

 

12 augustus 2021
Jannigje (Jans)
Waaijenberg – de Klein
89 jaar

 

10 september 2021
Evert Bast
79 jaar

 

4 oktober 2021
Willempje (Wil)
van Polen – Dusschoten
91 jaar

 

9 oktober 2021
Bas van Elk
72 jaar

 

9 oktober 2021
Cornelia (Carla)
van Harten – Hazenboom
45 jaar

 

21 oktober 2021
Hilbert Klinge
63 jaar

Klinkend jouw naam

moment van het licht
in verscholen verdriet,
de kaars wordt ontstoken
voor wie ‘t aardse verliet.

flakkerend licht
dat het donker verstoot,
verlicht en bescherm ons
tot over de dood.

breng nu het licht
naar de bron van bestaan,
troost ons en geef hen
een eeuwige naam.

klinkend jouw naam
in het licht van Gods huis,
hier woont zijn liefde
Hij bracht jou thuis.

(Cobie Verheij-de Peuter)


Deel deze pagina met anderen!