Ochtenddienst 22 januari 2023

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Kerkdienst -

"Kijk niet om!"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: NLB 971 : 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 971 : 2, 3
 • Leven naar de wil van God: Efeze 4:25-32
 • Zingen: HH 399 : 1
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment: God is er bij
 • Kinderlied: HH 50 : 1 (Heer, u kent mij als geen ander)
 • Schriftlezingen: Genesis 19:15-26 & Hebreeën 3:12-19 (Leida van Koesveld)
 • Zingen: Psalm 95 : 3, 4
 • Verkondiging: Kijk niet om!
 • Zingen: HH 725 : 1, 2, 3
 • Stil gebed, dankgebed, voorbede, Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Psalm 89 : 1, 7
 • Heenzending en zegen (zingend beamen)

Deel deze pagina met anderen!