Ochtenddienst 23 augustus 2020

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
prop. A.J. Treur

"Als je (in slaap) valt raapt Hij je op"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: NLB 276 : 1 en 2 (Zomaar een dak boven wat hoofden)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied HH 581 (Geprezen zij de Here)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Mattheüs 22:36-40 en 1 Johannes 3:21-24 uit de NBV
 • Lied NLB 833 (Neem mij aan zoals ik ben) graag aantal keer herhalen
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing Handelingen 20:1-12 (NBV)
 • Lied HH 522 (Dit is een huis om de Heer te ontmoeten)
 • Preek/ Verkondiging: Als je (in slaap) valt raapt Hij je op.
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied NLB 146A : 1 en 5 (Laat ons nu vrolijk zingen!)
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven – God van licht/My Lighthouse (Opw. 807) of alvast voorspel van HH 669
 • Slotlied HH 669 (Bouw Uw koninkrijk)
 • Zegen
Via deze link kunt u deze dienst terugkijken.

© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​