Ochtenddienst 23 juli 2023

Voorganger:
Pastot Bert fluit

- Kerkdienst -

"Leven als tarwe naast het onkruid"
 • Welkom en mededelingen

Aanvang

 • Zingen intochtslied: HH 399: 1 en 2 “Samen in de naam van Jezus”
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH 399: 3 “Prijs de Heer: de weg is open”
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Tien Woorden
 • Woorden ter bemoediging uit Romeinen 8: 18 – 28
 • Zingen: Psalm 86: 2 en 4 “Ja tot U hef ik mijn leven.”

Woord

 • Gebed opening van Gods Woord
 • Kindermoment – kinderen gaan naar de nevendienst
 • 1e Schriftlezing: Jesaja 40: 1 – 11 (NBV21)
 • Zingen: Lied 158A: 1 en 3 “God zij geloofd uit alle macht
 • 2e Schriftlezing: Mattheüs 13: 24 – 30 en 36 – 43 (NBV21)
 • Zingen: Lied 765: 1, 4, 5 en 6 “Gij hebt met Uw brede gebaren”
 • Verkondiging: Thema  “Leven als tarwe naast het onkruid”
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied HH 445 “Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser”

Afsluiting

 • Dankgebed-voorbede-stilgebed – Onze vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied Lied 416 “Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zegen, na de woorden…en jullie Zijn Shalom Zijn vrede geven – Gezongen amen (3x)

Deel deze pagina met anderen!