Ochtenddienst 23 oktober 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Kerkdienst -

"Van God is de aarde!"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: NLB 146c : 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 147 : 1, 3
 • Lezing van Gods gebod: Leviticus 25:1-7
 • En wat doen wij….? (uitgereikte briefjes)
 • Zingen: Psalm 147 : 7
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment: de weduwe die alles gaf
 • Zingen: HH 703 : 1
 • Schriftlezingen: 1 Koningen 21:1-21 & Openbaring 21:1-5 (door Dieke Bos)
 • Zingen: HH 321 : 1, 4, 5
 • Verkondiging – thema: Van God is de aarde!
 • Zingen: HH 729 : 3, 5
 • Gebed voor onze aarde (door Margreet Duijzer)
 • Moment van gedenken Greet van Veldhuisen – van Voorst
 • Moment van gedenken Jannie Teunissen – Pater
 • Zingen: Psalm 73 : 9
 • Stil gebed, dankgebed, voorbede, Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: NLB 978 : 1, 4
 • Heenzending en zegen (zingend beamen)

Deel deze pagina met anderen!