Ochtenddienst 24 april 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jan Maarten Goedhart

- Kerkdienst -

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Ps.149:1,3 Halleluja, laat opgetogen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied HH 169 Daar juicht een toon
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel Romeinen 6:1-13 (NBV21)
 • Lied HH 204 Waardig is het Lam
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen Johannes 20:19-29 (NBV21)
 • Lied Lied 642:1,2,8 Ik zeg het allen, dat Hij leeft
 • Preek/ Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied ´Vrede zij U´ (Opwekking 58)
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied HH 171 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
 • Zending en zegen

Deel deze pagina met anderen!