Ochtenddienst 24 juli 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
da. A.L. Rijken - Hoevens

- Kerkdienst -

"Wie is onze naaste?"
 • Orgelspel
 • Welkom
 • Zingen: lied 218 : Dank U voor deze nieuwe morgen: verzen 1, 5 bundel 2013
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Verootmoediging
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: psalm 25 : 4 en 7
 • Gebed
 • Kinderrmoment
 • Zingen; lied 708 uit de bundel Hemelhoog; vers 1 en vers 6
 • Schriftlezing; Deut. 30: 9 t/m 14
 • Zingen; lied 316: 1 en 4
 • Schriftlezing;  Lucas 10; 25-37
 • Zingen;  lied 912; 1 Neem mijn leven, laat het Heer
 • Verkondiging: Wie is onze naaste?
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen; lied 320; 2 en 3  Bemin uw Heer
 • Gebeden
 • Inzameling van gaven
 • Slotlied  psalm 146: 3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan
 • Zending en zegen, beaamd met 3x amen
 • orgelspel

Deel deze pagina met anderen!