Ochtenddienst 25 oktober 2020

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Ben van de Werven

- Kerkdienst -

"Een hand vòl hoop"

Welkom en afkondigingen
Intochtslied Psalm 91 (versie Psalm Project, Nederland Zingt) Via: https://youtu.be/53lnl8oUpx4
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied ‘Groot is Uw trouw’ (Nederland zingt) (EL 170) Via: https://youtu.be/HdRFmBU9J-I
Gebed van toenadering/verootmoediging
Leefregel: lezen 1 Thess. 5: 1 – 6 en 15 – 24 (NBV)
Lied ‘Geef vrede door van hand tot hand’ (Nieuwe Liedboek 1014, via Ned. Zingt) Via: https://youtu.be/Q5Ns48-Bcpw
Gebed om de Heilige Geest
Moment met de kinderen

Verkondiging (met daarin verwerkt de lezingen)

Lezingen bij ‘Een hand vòl hoop’:
1. Duim / DIENEN: Matth. 20: 20 – 28 (NBV)
2. Wijsvinger / WIJSHEID: Spreuken 2: 1 – 8 (NBV)
3. Middelvinger / MIDDELAAR – JEZUS: 1 Tim. 2: 1 – 6 (HSV)
4. Ringvinger / BRUILOFT: Openbaring 19: 5 – 9 (NBV)
5. Pink / De KLEINE dingen: Markus 4: 30 – 32 (NBV)

Antwoordlied: ‘Een toekomst vol van hoop’ van Sela Via: https://youtu.be/0czjb1Wze20
Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied ‘Prys die Heer’ (Zuidafrikaans lied) Via: https://youtu.be/8fT8TmX98uU
Zegen

In de bijlage de samenvatting van de preek!


© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​