Ochtenddienst 26 februari 2023

Voorganger:
ds. A.J.R. Treur

- 1e zondag 40 dagentijd -

"Uw woord zal ik niet vergeten."
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: NLB 314 : 1, 2 en 3 (Here Jezus om uw woord)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: HH 491 : 1 (Spreek, o Heer)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied: HH 491 : 2 en 3 (Leer ons Heer, uw volmaakte weg)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen: Psalm 119 : 1-16
 • Lied: (medley)
  HH 494 (Uw woord is een lamp voor mijn voet)
  NPB 119 : 3 en 27 (Bijzonder heilzaam is wat U ons zegt)
  NLB 317 : 2
  (Heer, uw boodschap staat geschreven)
 • Preek/ Verkondiging: “Uw woord zal ik niet vergeten.”
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: NLB 313 : 1 en 4 (Een rijke schat van wijsheid)
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied NLB 425 (Vervuld van uw zegen)
 • Zegen

Om over na te denken:

 1. Wat sprak je aan in de preek en waarom?
 2. Ben je het er mee eens dat jouw bijbelgebruik iets zegt over jouw relatie met God?
 3. Ga voor jezelf eens na hoe vaak je de Bijbel deze week gelezen hebt? Komt de tijd die je met de Bijbel bent bezig geweest overeen met de tijd die je aan Bijbellezen zou willen besteden?
 4. Waar zit jouw moeite als het gaat om regelmatig uit de bijbel te lezen en wat zou je daar aan kunnen doen?
 5. Welk Bijbelgedeelte of welke Bijbeltekst spreekt jou aan/is voor jou van betekenis? Deel dit gedeelte/deze tekst vandaag eens met anderen.

Deel deze pagina met anderen!