Ochtenddienst 26 juni 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. A. Juffer

- Kerkdienst -

 • Welkom door de ouderling van dienst; mededelingen
 • Ps.84:1 Hoe lieflijk, hoe goed…
 • Stil gebed. Bemoediging en groet
 • Ps.84:2 Het heil dat uw altaar omgeeft
 • Gebed om ontferming: we zingen lied 1008 Rechter in het licht….
 • Leefregel: Fil.2:5-11
 • Lied 871:1,3 Jezus zal heersen…
 • Gebed om opening van het Woord
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: Luc.9:51-56
 • Lied 680:1,2,3 Kom Heil’ge Geest…
 • Schriftlezing: Hand.8:4-9, 14-16
 • Lied 680:4,5
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Lied 755 Toch overwint eens…
 • Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling. Toelichting diaconaal project. Collectelied: Jezus leeft in eeuwigheid…
 • Ps.117 Loof alle volken, loof de Heer…
 • Zegen, beantwoord met door gemeente gezongen Amen

Deel deze pagina met anderen!