Ochtenddienst 27 februari 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. C. Hendriks

- Kerkdienst -

"nav Jesaja 60 vers 1A “sta op en schitter, uw licht is gekomen’"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied 280 de vreugde voert ons naar dit huis, vers 1, 4 en 7 samen, 2 en 5 vrouwen, 3 en 6 mannen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 27 vers 1 en 2
 • Leefregel Romeinen 13 vers 8 – 14
 • ELB 632 vers 1 God in ons midden
 • Woorden van genade en schuldvergeving 1 Johannes 1 vers 5 tot 2 vers 2
 • ELB 632 vers 3 en 4
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing Jesaja 60 vers 1- 6
 • Lied 261 vers 3, Licht dat ons geneest
 • Lezing Mattheüs 2 vers 19 – 23
 • Lied 261 vers 4
 • Verkondiging nav Jesaja 60 vers 1A “sta op en schitter, uw licht is gekomen’
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 943 God gaat zijn ongekende gang vers 1 en 6 samen, 2 en 4 vrouwen, 3 en 5 mannen
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 1005 zoekend naar licht vers 1 en 3 vrouwen, 2 en 4 mannen, 5 allen, refrein bij elke couplet allen (Nederlandse versie)
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!