Ochtenddienst 27 maart 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jelle de Kok

- 4e zondag 40 dagentijd -

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Psalm 81:1,2,3,8
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied Hemelhoog 433: stil mijn ziel wees stil
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied Psalm 19:3,4
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen Lucas 9:28-36 (NBV)
 • Lied Nieuwe Liedboek 313:1,2,5 Een rijke schat van wijsheid gaf God ons in Zijn Woord
 • Preek/ Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel (hemelhoog 436 U bent mijn schuilplaats Heer)
 • Antwoordlied Hemelhoog 432 Oh Laat Gods Zoon je thans omhullen
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied Liedboek 2013 nr 425 Vervuld van uw zegen enz
 • Zegen
 • Gemeente antwoord met gezangen amen 3x

Deel deze pagina met anderen!