Ochtenddienst 27 november 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Ties Schutte

- 1e Adventszondag -

"Was ik maar verbonden! – Maar wat is er veel ruis op de lijn…"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied     Liedboek 2013 Gez 146c:1,3,7 ‘Alles wat adem heeft love de Here’
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied     Liedboek 2013 Ps 98:1,3 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’
 • Gebed van toenadering/verootmoediging, daarna zingen Ps 121:4 (schoolpsalm)
 • Zingen van de geloofsbelijdenis, Gez 340b Liedboek 2013 ‘Ik geloof in de God de Vader’
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen Psalm 16
 • Lied     Gez 314:1,3 ‘Here Jezus om Uw Woord’
 • Preek/ Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied   ‘Ik val niet uit uw hand’ Hemelhoog 8
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven. Tijdens de collecte zingen we ‘Herstel mijn eerste liefde’ (585) Reni en Elisa – Herstel mijn eerste liefde – YouTube
 • Slotlied Liedboek 2013 103c:1,3,4 Looft de Koning heel mijn wezen
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!