Ochtenddienst 28 augustus 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. J. van Slooten

- Kerkdienst -

 • Mededelingen / Welkom
 • Psalm van Intocht: Psalm 27: 1 en 2 (Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here)
 • Stil gebed / Votum en Groet
 • V:Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
  G:DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
  V:Die trouw houdt tot in eeuwigheid
  G:EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
 • Groet
 • Zingen  Psalm 27: 7
 • Drempelgebed
 • Tien Woorden
 • Zingen Lied 310: 1 en 2 (Eén is de Heer, de God der goden)
 • Gebed van de zondag
 • Zingen Hemelhoog 539: 1 en 3 (Hier in uw heiligdom, dichtbij de troon)
 • Kindermoment
 • Kinderlied
 • 1e Schriftlezing: Leviticus 19: 1 en 2; Ezechiël 36: 23 (NBV 21)
 • Zingen Lied 8a: 1 en 2 (Heer, onze Heer, hoe heerlijk)
 • 2e Schriftlezing: Matteüs 6: 9-13 (NBV 21)
 • Zingen Lied 8a: 5 en 6
 • Verkondiging
 • Meditatief muzikaal moment
 • Zingen Psalm 150: 1 en 2 (Loof God, loof Hem overal)
 • Kinderen terug in de kerk
 • Eventuele pastorale mededelingen                                      
 • Voorbeden / Stil gebed / ‘Onze Vader’
 • Collecte
 • Slotzang Lied 985: 1, 2 en 3 (Heilig, heilig, hemelhoog verheven)
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!