Ochtenddienst 28 november 2021

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- 1e adventszondag -

 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen van het intochtslied: NLB 444 : 1, 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 444 : 4, 5
 • Leven naar de wil van God: Spreuken 3:27-32
 • Zingen: NLB 439 : 3
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment/Adventsproject
 • Schriftlezingen: Psalm 130 en Jesaja 62:10-12
 • Zingen: HH 145 : 1, 2, 5
 • Verkondiging: Er is geen put zo diep, of Gods liefde gaat altijd dieper
 • Meditatief orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 659)
 • Zingen: Psalm 130 : 3, 4
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
 • Aandacht voor de collecte (uitgang/online)
 • Zingen: Psalm 98 : 2, 3
 • Heenzending en zegen (zingend beamen)

Deel deze pagina met anderen!