Ochtenddienst 29 januari 2023

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- School Kerk Dienst -

"Jezus leeft!"


Let op:
In verband met de kerkschooldienst, is er deze ochtend geen kindernevendienst!

• Welkom en afkondigingen
• Intochtslied: NLB 25:1 en 6 – Heer, ik hef mijn hart en handen (School Psalmrooster)
• Stil gebed, bemoediging en groet
• Esmee de Boer opent de bijbel
• Zingen: NLB 146a : 1 en 4
• Lezing van de Tien Geboden (Dianne Snellen)
• Zingen: HH 299: 1 en 2 – Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven
• Gebed om de Heilige Geest (Noël Teerink)
• Schriftlezing: Johannes 11:1-44 (Julliette Foppen, Michael de Weert)
• Zingen: HH 539:1 t/m 3 – Hier in uw heiligdom
• Verkondiging: Jezus leeft!
• Lied: NLB 885:1 en 2 – Groot is uw trouw o Heer
• Moment van Gedenken –
Zingen: NLB 23b:1 en 6 – De Heer is mijn herder LB 23
• Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
• Collectemoment
• Zingen: HH 600 : 1 t/m 3 – Jezus, wat een heerlijke naam
• Zending en zegen


Deel deze pagina met anderen!