Ochtenddienst 2e Pinksterdag 6 juni 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- 2e Pinksterdag, Zangdienst -

"Door de wereld gaat een woord"

M.m.v. het Elspeets Mannen Ensemble o.l.v. Dick van Asselt
Muzikale begeleiding samenzang: Dick van Asselt
Voorganger: Cock Kroon
Ouderling van dienst: Bert Hazeleger
Declamatie: Francisca Roelofsen

Uitgewerkte orde van dienst in bijlage

 • Zingen: Er komen stromen van zegen (Joh. de Heer 57 : 1, 3)
 • Wees stil voor het aangezicht van God (Opw. 464)
 • Koorzang: I will praise Him
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: Psalm 118 : 1
 • Gelegenheid voor persoonlijk gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 118 : 9
 • Koorzang:
  – Laat het huis gevuld zijn
  – Heilige Geest van God (3e keer zingt de gemeente mee)
  – De kracht van Uw liefde
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Zingen: In vuur en vlam zet ons de Heer (Zingend gezegend 184 : 1, 2)
 • 1e Schriftlezing: Genesis 12:1-5
 • Zingen: Psalm 25 : 2, 6
 • 2e Schriftlezing: Handelingen 8:1-8
 • Zingen: Waar God de Heer Zijn schreden zet (NLB 723 : 1, 2)
 • Verkondiging: Door de wereld gaat een woord
 • Koorzang: Spirit of the living God
 • Zingen in beurtzang: Door de wereld gaat een woord (NLB 802 : 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 • Gedicht: Pinksteren (Nel Benschop)
 • Zingen: God is getrouw (HH 226 : 1, 3)
 • Dankgebed
 • Zingen in beurtzang: Lichtstad met uw paarlen poorten
 • Koorzang: Een toekomst vol van hoop
 • Heenzending en zegen, zingend beamen met NLB 425

Pinksteren

Het is een vreemd, ongrijpbaar feest:
de nederdaling van de Geest.

Wat vlammen en geruis van wind,
een taal, die nieuwe woorden vindt.

Nu dalen er geen eng’len neer,
ver lijkt de opgestane Heer.

Er is een wonder voor ons oog:
uit sintels rijst een vlam omhoog.

Er is een wonder voor ons oor:
Gods Geest vindt bij de mens gehoor.

Wie Hem verried getuigt van Hem,
wie Hem verliet spreekt met Zijn stem.

Het is een vreemd, onzegbaar feest:
de woord-geboorte van de Geest.

En in de Geest daalt onze Heer
voor eeuwig in ons midden neer!

 Nel Benschop (1918-2005)


Deel deze pagina met anderen!