Ochtenddienst 3 juli 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Overstapdienst -

"Vrijheid"
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Opwekking 720 – God maakt vrij (Themalied kamp en jeugddienst vanavond)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Opwekking 687 – Heer, wijs mij Uw weg
 • Filmpje,  ( gemaakt door Karen en Lotte)  hierin stellen de overstappers zich aan u voor:

Indy Doest
Sam Duijzer
Gerrie van de Heg
Jurre Klinker
Coen Methorst
Ruben Plantinga
Rens Ploeg
Vera Willemsen

 • Leefregel: De 10 goede zinnen van God
  voorgelezen door : Rens en Indy
 • Lied – Opwekking 765 Uw vrede vult dit huis
 • Gebed om Heilige Geest
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Efeziërs 6:1-4 Voorgelezen door : Sam
 • Verkondiging – Vrijheid!
 • Lied na verkondiging: Opwekking 862 Vrijheid
 • Alle kinderen  komen terug van de kindernevendienst
 • Kinderen bb komen op het podium
 • Overstapmoment (Gijsbert)
 • Overhandigen bijbel dagboek
 • Woordje jeugdouderling
 • Gedicht voor de overstappers namens de leiding door Gijsbert
 • Gemeente zingt de overstappers toe:(melodie: Samen in de naam van Jezus)

In een land van licht en donker
opent zich een weg voor jou
Zal er zon zijn en soms wolken
en een ander schoolgebouw
In een land van zon en regen
op je eigen benen staan
Eigen keuzes, eigen wegen
en wij zullen met je gaan.

In een land van nu en later
doen wij nu een stapje terug
Maar wij zijn er wel, ook morgen
als een steuntje in de rug.
Naar een land van toekomstdromen
reizen wij, elkaar nabij
Onderweg in licht en donker
draagt Gods Zegen jou en mij.

 • (kinderen mogen weer gaan zitten)
 • Collecte moment
 • Moment om cheque te overhandigen aan Rudolph stichting, door  Jouke Otse
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed
 • Lied: HH 61 De here zegent jou (uitgezocht door Coen)
 • Zending en zegen  

Leefregel: De 10 goede zinnen van God

Je bent een kind van God, hou het meest van Hem.
God houdt ook heel veel van jou, en wil je Vader zijn.
Probeer te doen wat Hij van je vraagt.

Er zijn veel leuke dingen in ons leven:
Bijvoorbeeld vakanties, t.v. computers, muziek, sport.
Ook moeten we naar school, en grote mensen moeten naar het werk.
Als we er maar aan denken dat God op de eerste plaats komt.
Niks mag God in de weg staan.

Wanneer je de naam van God gebruikt, dan mag dat niet zomaar, of als vloek.
Gebruik de naam van God met eerbied.

We hebben het altijd zo druk overal mee.
1 dag in de week doen we het rustig aan, de zondag.
We maken van de zondag een fijne dag, waarin we leuke dingen doen,
en ook naar de kerk gaan.

Wees lief en zacht voor je vader en moeder,
maar ook voor de andere mensen om je heen.
Als je zelf lief bent voor anderen zullen anderen dat ook voor jou zijn.

6 Als je erg boos bent kun je erge dingen doen of zeggen.
Probeer je woede te bedwingen, want je kan er veel door stuk maken.

7 Als we van iemand houden, en gaan trouwen,
dan moeten we elkaar trouw blijven.
En niet degene van wie we houden ongelukkig maken,
door verliefd te worden op een ander.

8 Wij mogen niks afpakken of stelen van andere mensen,
geen geld of andere dingen.

9 Wees eerlijk, lieg niet, en vertel geen slechte dingen over andere mensen.

10 Wees blij en gelukkig met wat je hebt, of wie je bent.
Als je tevreden bent dan hoeft je ook niet jaloers te zijn op andere mensen en kinderen.


Deel deze pagina met anderen!