Ochtenddienst 30 april 2023

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Kerkdienst -

"Wij zijn gezonden (Missio Dei)"
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: Psalm 149:1 en 2 – Halleluja! Laat opgetogen
 • Stil gebed, votum, bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 868:1,2 en 5 – Lof zij de Heer
 • Voorlezen van de wet
 • Schuldbelijdenis – HH 233:1,2 en 4 – Laat m ‘in U blijven groeien bloeien
 • Genade verkondiging
 • Kolossenzen 3:1-4:
  Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment – Gijsbert
 • Kinderen naar kindernevendienst
 • Schriftlezing: Johannes 20:19-31
 • Zingen: NLB 675:1 – Geest van hierboven
 • Verkondiging: Wij zijn gezonden (Missio Dei)
 • Antwoordlied – Amazing Grace
 • Maak kennis met Geeske Telgen https://www.youtube.com/watch?v=IN05jVNBs64&t=79s
 • Kinderen terug van de kindernevendienst
 • Stil gebed, dankgebed, voorbede en Onze vader
 • Collectemoment
 • Zingen: HH 682:1-3 –  Laat heel de wereld het zien
 • Zending en zegen
 • Wilhelmus: 1 en 6

Ik ben de HEER, jullie God, jullie bondgenoot en jullie bevrijder. In Jezus Christus heb ik jullie bevrijd en tot vrijheid geroepen. Door mijn Geest wil ik een nieuwe gehoorzaamheid in jullie leven tevoorschijn roepen.

In zijn kracht mogen jullie:

 1. Alleen mij liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Niets of niemand van deze wereld, die ik geschapen heb, zullen jullie vergoddelijken en in plaats van mij liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen.
 1. Jullie zullen je geen voorstellingen van mij maken buiten Jezus Christus om. In hem heb Ik mij aan jullie geopenbaard.
 1. Zie mij in hem, wees zijn getuigen en belijd mijn naam, die hij jullie bekend gemaakt heeft.
 1. Jullie hoeven niet langer te leven om te werken, maar jullie mogen werken om te leven. Leef voor mijn aangezicht en houd de dag van Christus’ opstanding in ere als de dag van de bevrijding en de blijdschap. Leef elke dag van jullie leven vanuit de zondag.
 1. Door mijn Geest zal ik jullie leren om jullie vader en moeder tot hun recht te laten komen als je vader en je moeder, die ik je gaf. En ook om jullie kinderen tot hun recht te laten komen als kinderen die ik aan jullie zorg toevertrouwde.
 1. Wanneer mijn Geest mijn wetten in je hart gaat schrijven, zul je voor het leven van je naaste eerbied hebben. Ook hij behoort mij toe. Ook voor hem is Christus gestorven en opgestaan. Zijn leven zult je dan niet aantasten en vernietigen.
 1. Naar mijn beeld heb ik jullie geschapen, man en vrouw. Jullie zullen elkaar in het huwelijk liefhebben en trouw blijven. En jullie zullen elkaar als jongens en meisjes, als mannen en vrouwen respecteren en elkaar niet langer tot object verlagen.
 1. Mijn Geest zal jullie leren dat je rentmeesters bent van wat ik je toevertrouwde, geen bezitters. De aarde en haar volheid behoren mij toe. Je zult leren kiezen, omdat je mij en het geld niet tegelijk kunt dienen. Jullie zullen gaan geven en altijd opnieuw geven.
 1. In de omgang met elkaar zal mijn Geest je leren de waarheid en het recht lief te hebben. In je spreken over je naaste zul je daardoor oprecht en betrouwbaar leren zijn. Je ja zal ja zijn, en je nee nee.
 1. Je naaste zul je gaan geven wat hem toekomt en de Geest zal over je hart gaan waken zodat er geen afgunst in binnen gelaten wordt.

Kortom, deze wet zal de Geest in je hart schrijven en in je leven gaan uitschrijven: Voor mij, de Heer, je God, zal je hart en je leven zijn. Je zult mij, je bondgenoot en je bevrijder, liefhebben met heel je hart, heel je verstand en al je kracht. Ook je naaste ga je dan liefhebben, want hij is aan jou gelijk.

Ik ben de HEER!


Deel deze pagina met anderen!