Ochtenddienst 30 januari 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Schoolkerkdienst -

"Salomo.... meer dan rijkdom!"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 146a : 1 – Laat ons nu vrolijk zingen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 146a : 4 en 7
 • Lezing van de Tien Geboden (Sam)
 • Zingen: HH 299: 1 en 2 – Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven
 • Gebed om de Heilige Geest (Noël)
 • Schriftlezing:
  2 Kronieken 1:1-13 (Julliette)
  Filippenzen 4:4-7 (Esther)
 • Zingen: HH 539:1 t/m 3 – Hier in uw heiligdom
 • Verkondiging: Salomo…. meer dan rijkdom!
 • Lied: Wijs en verstandig https://www.youtube.com/watch?v=ebuyw8xBPPQ
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
 • Collectemoment
 • Zingen: HH 600 : 1 t/m 3 – Jezus, wat een heerlijke naam
 • Zending en zegen

Deel deze pagina met anderen!