Ochtenddienst 30 oktober 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. A.J.R. Treur

- Kerkdienst -

"Wat ben je waard?"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied:    Schoolpsalm Psalm 105 : 2 en 3 (Vraag naar des Heren grote daden)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied:    HH 655 (Nu ik bij U kom in uw heiligdom. (Symfonie)).
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding: De tien woorden opnieuw
 • Lied:    HH 358 : 1, 2 en 3 (Nabij Gods hoog verheven troon)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen -Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen:        Lukas 7:1-10
 • Lied:    LB 840 : 1, 2 en 3 (Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom)
 • Preek/ Verkondiging:  Wat ben je waard?
  Hoe kijk je naar: de ander?, jezelf?, God? En hoe kijkt God naar jou?
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied:  DNP Psalm 40 : 4 en 6

  Bezield geef ik de blijde boodschap door:
  ik zwijg niet over wie U bent.
  Uw goedheid, HEER, is ongekend.
  Ik houd het volk uw trouw en liefde voor.
  U toont uw medeleven.
  U wilt bescherming geven.
  Open uw hart voor mij.
  Omring mij telkens weer
  met uw ontferming, HEER.
  Sta mij met liefde bij.

  Wie zijn geluk alleenvan U verwacht
  zal lachen en zalvrolijk zijn.
  Wie op U bouwt, zingt dit refrein:
  ‘Groot is de HEER, geweldig is zijn macht.’
  Ik ben in mijn ellende
  voor U geen onbekende.
  Mijn redder, dat bent U.
  HEER, U vergeet mij niet;
  U weet van mijn verdriet.
  Mijn God, bevrijd mij nu.

 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied:           HH 460 (Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam (Ik zal er zijn)
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!