Ochtenddienst 4 december 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- 2e Adventszondag & Doopdienst -

"God kent je persoonlijk"

Een uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden onderaan deze pagina.

 • Welkom en mededelingen
 • Lied: HH 138:1 en 3 – Hoor, de eng’len zingen d’eer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: HH 654: 1 t/m 3 – O, Heer mijn God
 • Presentatie van de dopelingen
  Teun / Anne Patrick en Gitta Buitink
  Hendrika Gerritje (Noor) Bert en Lianne van Donkelaar
  Rosalie Catharina Tim en Annemieke van de Kaa
  Justus Aart Marco en Bernadeth van de Loenhorst
 • Kinderen worden binnengebracht
  Woorden bij de doop en opdragen
  Doopgebed
  Doopbeloften en Belijdenis (zie hiernaast)
 • Bediening van de doop en opdragen
 • Ontsteken herinnering kaarsen
 • Vraag aan gemeente
 • ZegenLied: HH 61:1 en 2 – De Here zegent jou
 • Kindermoment
 • Kinderen naar kindernevendienst
 • Gebed voor schriftlezing.
 • Schriftlezing: Psalm 139
 • Lied – NLB 25:1 en 2 – Heer, ik hef mijn hart en handen
 • Verkondiging – God kent je persoonlijk
 • Luisterlied: Somerkersfees – Stellenbosch Universiteitskoor
 • Kinderen terug van kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, Stil gebed en onze Vader
 • Collectemoment: Invulling door combo
 • Slotlied: HH 336:1 en 2 – Groot is uw trouw
 • Zending en zegen
 • Amen zingen

Wij zijn samengekomen rond de doopvont om getuigen te zijn van de doop van dopelingen en onze eigen doop te gedenken. Laten we samen belijden wat we geloven:

Ik geloof in God, die de Vader is van alle mensen,
die de aarde aan de mensen heeft toevertrouwd.
Ik geloof in Jezus Christus,
die van Godswege gekomen is
om ons te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van kwade machten,
om Gods vrede met de mensen te verkondigen.
Hij heeft zichzelf gegeven tot de dood op het kruis,
als dienaar van alle mensen van alle tijden.
Verrezen uit de doden wil hij voortleven
in ons en allen die zijn weg ten leven willen gaan.
Ik geloof in de heilige Geest,
die werkzaam is in mensen van goede wil.
Ik geloof in de kerk van Christus op aarde,
die gesteld is tot teken van heil voor heel de wereld,
die, uitgerust met de kracht van de heilige Geest
geroepen is zich dienstbaar te maken aan de mensen.
Ik geloof dat wij zullen leven van Gods leven,
voor altijd. Amen


Deel deze pagina met anderen!