Ochtenddienst 4 oktober 2020

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
prop. A.J. Treur uit Vinkeveen

- Israelzondag -

"Israëls beestenbende"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 8 (denieuwepsalmberijming.nl) vers 3, 5 en 6
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Toelichting op de zondag
 • Lied: Op Toonhoogte 225 : 1, 4, 5 en 6
 • Tien Woorden en samenvatting vanuit Deuteronomium 5 en 6
 • Lied: Psalm 72 en 122 (Melodie: Jerusalaim)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen: Numeri 11: 1-20 en 31-34 en Fillipenzen 4 : 4-7 en 19-20 uit de NBV
 • Lied: Psalm 78 : 7, 8 en 9 (De nieuwepsalmberijming.nl)
 • Preek/ Verkondiging: “Israëls beestenbende”
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: Lied van Habakuk (OTH 173/ELB 56), Al zou de vijgenboom niet bloeien
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden en dankzegging
 • Slotlied Psalm 122 : 3 (denieuwepsalmberijming) + ‘Lichtstad met Uw Paarlen poorten’
 • Zegen
Zie bijlage voor de te zingen liederen
U kunt deze dienst bekijken via deze link

© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​