Ochtenddienst 5 februari 2023

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Kerkdienst, voorbereiding Heilig Avondmaal, doopdienst -

"Loof de Heer en wees blij"
 • Welkom en mededelingen
 • Lied: NLB 25:1 en 6 – Heer, ik hef mijn hart en handen (School Psalmrooster)
 • Open van de Bijbel
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Lied: HH 609 – Machtig God, sterke Rots
 • Presentatie van de dopelingen
  Henri en Teunita van Daelen  – Tobi Johan
  Rogier en Heleen Elbertsen  – Cornelis Johannes (Cor-Jan)
 • Kinderen worden binnengebracht
 • Zie ik sterren aan de hemel staan (youtube)
 • Woorden bij de doop
 • Doopgebed
 • Doopbeloften en Belijdenis
 • Bediening van de doop
 • Ontsteken kaarsen
 • Vraag aan gemeente
 • Zegenlied: HH 61:1 en 2 – De Here zegent jou
 • Gemeente zingen HH 548 – Breng dank aan de Eeuwige
 • Kindermoment – Gijsbert Duijzer
 • Opwekking voor kids nr 176 – Namen van God
 • Gebed voor schriftlezing.
 • Schriftlezing: Psalm 105:1-15 en 42-45
 • Verkondiging – Loof de Heer en wees blij
 • Luisterlied: Gods zegen voor jou – Sela
 • Voorbeden, dankzegging, Stil gebed en onze Vader
 • Collectemoment
 • Slotlied: NLB 105:1, 2 en 18 – Loof God de Heer, en laat ons blijde
 • Zending en zegen

Doopbeloften en Belijdenis

Ik geloof in God, die de Vader is van alle mensen,
die de aarde aan de mensen heeft toevertrouwd.

Ik geloof in Jezus Christus,
die van Godswege gekomen is
om ons te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van kwade machten,
om Gods vrede met de mensen te verkondigen.
Hij heeft zichzelf gegeven tot de dood op het kruis,
als dienaar van alle mensen van alle tijden.
Verrezen uit de doden wil hij voortleven
in ons en allen die zijn weg ten leven willen gaan.

Ik geloof in de heilige Geest,
die werkzaam is in mensen van goede wil.

Ik geloof in de kerk van Christus op aarde,
die gesteld is tot teken van heil voor heel de wereld,
die, uitgerust met de kracht van de heilige Geest
geroepen is zich dienstbaar te maken aan de mensen.

Ik geloof dat wij zullen leven van Gods leven,
voor altijd.
Amen


Deel deze pagina met anderen!