Ochtenddienst 1e Pinksterdag 5 juni 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- 1e Pinksterdag, Doopdienst -

"Vrij om het juiste te doen"

Uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden in de bijlage onderaan.

Welkom en mededelingen
Lied : NLB 680:1, 4 en 5 – Kom heilige Geest, Gij vogel Gods
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied : NLB 98:1 en 4 – Zing een nieuw lied voor God de Here
Gebed van toenadering
Presentatie van de dopelingen
• Jeffrey en Desirée Floor Charlotte Filippina Rosalie
• Erwin en Michelle van Harten Sem Lucas
• Alessa en Wim van Huigenbos Eva
• Bart en Jannetta Jansen Eva Hendrika
• Andries en Wendy Jelier Esmee Catharina
Kinderen worden binnengebracht
Woorden bij de doop
Doopgebed
Doopbeloften en Belijdenis
Allen gaan zitten; ouders blijven staan
Bediening van de doop
Ontsteken herinneringskaarsen
Vraag aan gemeente (Allen staan)
ZegenLied: HH 61:1 en 2 – De Here zegent jou
Kinderen worden naar buiten gebracht terwijl het videoliedje speelt
Kindermoment (Gijsbert Duijzer)
Gebed
Bijbellezing : Galaten 5:1 en 13-26
Lied : HH 232 – Laat het huis gevuld zijn
Verkondiging – Vrij om het juiste te doen
Lied : HH 230 – Kom heilige Geest
Kinderen komen terug vanaf kindernevendienst
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Lied : NLB 687:1 t/m 3 – Wij leven van de wind
Zegen


Deel deze pagina met anderen!