Ochtenddienst 7 Augustus 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Kerkdienst -

"Onvoorstelbaar en onvergetelijk"
 • Welkom en mededelingen
 • Lied – NLB 84:1 en 5 – Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied – NLB 634 – U zij de glorie
 • Gebed van toenadering
 • Geloofsbelijdenis
 • Hemelhoog 523:1 t/m 3 – Ik geloof in God de Vader
 • Gebed voor licht van de Heilige Geest
 • Schriftlezing – Johannes 12:1-8
 • Lied – HH 466:1 en 3 – Vaste Rots van mijn behoud
 • Kinderen naar Kindernevendienst
 • Verkondiging – Onvoorstelbaar en onvergetelijk
 • Meditatiewe lied en Collectemoment
 • God zal voor ons zorgen | Sela
 • Moment van gedenken – Evert van den Brand
 • NLB 23b:1, 3 en 5 – De Heer is mijn herder
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Lied – HH 669 – Kom, vestig uw gezag
 • Zending en zege

Deel deze pagina met anderen!