Ochtenddienst 7 februari 2021

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. J. Steenkamp

- voorbereiding viering Heilig Avondmaal -

"Er is maar één ding nodig"

U kunt de dienst online bekijken en beluisteren via deze link

Welkom en afkondigingen
Zingen: Mijn Jezus, ik houd van U
Stil gebed, votum en bemoediging
Groet
Zingen: HH 609 – Machtig God, sterke Rots
Voorlezen van de wet
Skuldbelydenis – NLB 413:1, 3, 2 – Grote God, wij loven U
Genade verkondiging
Gebed om de Heilige Geest
Zingen: HH 391:1, 3 – Breng ons samen
Schriftlezing: Lucas 10: 38-42
Zingen: NLB 802:1, 3, 4, 6 – Door de wereld gaat een woord
Verkondiging: Er is maar één ding nodig.
Antwoordlied – HH 579:1, 5 – Eeuwig woord U willen wij bezingen
Collectemoment
Stil gebed, dankgebed, voorbede en Onze vader
Zingen: Psalm 139:1 en 6 – Heer, die mij ziet zoals ik ben
Zending en zegen


© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​