Ochtenddienst 8 mei 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Ronella Sonnenberg

- Kerkdienst -

"Karaktervorming door hoop"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied 642: 1, 2 Ik zeg het allen dat hij leeft
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
  Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
  Voorganger: die ons altijd trouw blijft
  Allen: en nooit laat varen het werk van zijn handen.
  Voorganger: Genade en vrede voor u en jou van God,
  onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer door de heilige Geest.
  Allen: Amen
 • Lied 642: 5, 7, 8
 • Gebed van toenadering
 • Woord van bevrijding
 • Lied psalm 66 breek aarde uit: 1, 3 [psalm van de zondag]
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing
 • Lied Mijn hoop is op u Heer (Opwekking 337)
 • Preek/ Verkondiging karaktervorming door hoop
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied 800: 1, 4, 5 wat zou ik zonder u geweest zijn
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging,
 • Stil gebed
 • Onze Vader
 • Inzameling van de gaven.
 • Slotlied HH 473 gebed om zegen
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!