Ochtenddienst 8 mei 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Ronella Sonnenberg

- Kerkdienst -

"Karaktervorming door hoop"
  • Welkom en afkondigingen
  • Intochtslied 642: 1, 2 Ik zeg het allen dat hij leeft
  • Stil gebed, bemoediging en groet
  • Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
    Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
    Voorganger: die ons altijd trouw blijft
    Allen: en nooit laat varen het werk van zijn handen.
    Voorganger: Genade en vrede voor u en jou van God,
    onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer door de heilige Geest.
    Allen: Amen
  • Lied 642: 5, 7, 8
  • Gebed van toenadering
  • Woord van bevrijding
  • Lied psalm 66 breek aarde uit: 1, 3 [psalm van de zondag]
  • Gebed om de Heilige Geest
  • Moment met de kinderen
  • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
  • Lezing
  • Lied Mijn hoop is op u Heer (Opwekking 337)
  • Preek/ Verkondiging karaktervorming door hoop
  • Muzikale meditatie
  • Antwoordlied 800: 1, 4, 5 wat zou ik zonder u geweest zijn
  • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
  • Voorbeden, dankzegging,
  • Stil gebed
  • Onze Vader
  • Inzameling van de gaven.
  • Slotlied HH 473 gebed om zegen
  • Zegen

Deel deze pagina met anderen!