Ochtenddienst 9 augustus 2020

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds A. Juffer uit Wageningen

 • Welkom en afkondigingen
 • Stil gebed
 • Intochtslied Ps.87:1,2 (Op Sions berg…; Rahab en Babel…)
 • Bemoediging en groet
 • Lied Ps.87:3,4 (God zal hen…; Zij zullen…)
 • Gebed om ontferming
 • Gebod: Deut.6:4-8 (NBV)
 • Lied 316:1,4 (Het woord dat…; Het woord van liefde…)
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Kinderen kijken naar de Henkie show
 • Schriftlezing: Rom.9:1-13 (NBV)
 • Lied 803:1,2,3,6 (Uit Oer is hij getogen…; Uit Oer…; Uit Abraham…; En allen die geloven…)
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Lied 770 (De Here, de heerser der aarde…; Eens zullen…; God zegt…; Eens zullen…)
 • Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (Lied 805, Abraham, Abraham…)
 • Lied 526:1 (Juich voor de koning van de Joden…), 4 (Juich voor de koning van de volken…)
 • Zegen

De dienst is tebekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/349/events/recording/159695820000349


© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​